Pszichológusként végeztem 2000-ben, majd az egyetemen megismert holland szupervíziót tanultam az IBS – Szervezet-fejlesztő Szupervizor képzésén. Ez a módszer és szemlélet azóta is alapja az emberképemnek, a fejlődésről, változásról kialakult elképzelésemnek, a munkámban jelentősen támaszkodom rá. A szupervizorképzés elvégzése után oktatással, szupervízióval, tréningekkel, tananyagfejlesztéssel, felnőttek szakmai önismeretének támogatásával foglalkoztam, leginkább csoportokkal – ez a folyamat több mint 20 éve kezdődött, és ma is tart. A pályautam másik, párhuzamos szála, a kisgyermekes családok támogatása egy kerületi nevelési tanácsadóban indult, majd a Biztos Kezdet program kerepesi Gyermekházá-ban lettem pszichológus. Mindemellett egyéni folyamat-kíséréssel foglalkoztam személyes és szakmai kérdésekben egyaránt. A feladataim során egyre többször „tűntek fel” a gyerekek körül tevékenykedő felnőtt (szociális, oktatási) szakemberek, és a velük való munka során mind közelebb került hozzám a gyerek-szülő és az intézményes nevelés triásza, és a rendszerszemléletű megközelítés szükség-szerűsége. Öt éve támogathatom ezt a rendszert bölcsődei pszichológusként egy fővárosi kerületben. Feladatom a kisgyermeknevelők hivatásszemélyiségének gondozása, a szülőknek/családoknak nyújtott támogatás. Erős hitem van abban, hogy mindezzel az intézményi oldal változásaihoz, fejlődéséhez is hozzájárulhatok.

Felnőttképzésben végzős pszichológus-hallgatók számára vezetek bölcsődei terepgyakorlatot.

Minden munkámban a hiteles kommunikáción és az egyenrangú kapcsolaton alapuló közös gondolkodásban hiszek.

Tanulmányaim

– Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Szak, Tanácsadás Szakirány (2000)

– International Business School (IBS) Szupervízor Szakirányú Továbbképzési Szak, szervezetfejlesztő szupervízor (2002)

– Semmelweis Orvostudományi  Egyetem (SOTE), Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens (2018)

– Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési szakoktató – érzékenyítés és lélektan

– Az egyenlő esélyű hozzáférés lélektani összetevői – szakoktató

– Esélyteremtő kapcsolatai tréning felsőoktatási tananyag oktatása (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány)

– Kérdés-és feldolgozástechnika, Tapasztalati tanulás hatékonyan

– Gyermek- és ifjúsági Fókuszolás 1., Fókuszolás 2., Fókuszolás 3., tanfolyam

– (Transit) „Túloldalról” tréner képzés

Szakmai tapasztalataim

– Újbudai Bölcsődei Intézmények – XI. kerületi önkormányzat

– Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

– Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi Tagintézménye

Szervezeti tagságaim